Preložil deepl DeepL
DIGIT CORP s.r.o.

Patium | Žitavského 496, 156 00 Zbraslav

DIGIT CORP s.r.o.

Pomáhame klientom štruktúrovane formulovať ich vízie, transformovať ich do merateľných cieľov a realizovať ich prostredníctvom progresívnych IT technológií

Sme tím profesionálov s viac ako 25 rokmi skúseností v oblasti IT. Máme skúsenosti z komerčného sektora a verejnej správy. Našou silnou stránkou je schopnosť synergicky prepojiť architektúru a správu IT, navrhovať a dodávať optimálne riešenia a poskytovať Quality Asurance, aby každý projekt dopadol dobre ...