Preložil deepl DeepL
Kariéra
tabidoo

Roadmap

Zistite, čo sa plánuje a čo sa už urobilo.

Načítavanie...

Plánované
  • {{itemPlanned.title}}
Čoskoro
  • {{itemEarly.title}}

{{item.header}}

hotovo

{{doneItem.title}}

{{doneItem.description}}

Prečítajte si viac

Staršie funkcie

hotovo
10/2020
Integrácia s Diskom Google

Integrácia s Diskom Google

Integrovali sme pripojenie k službe Disk Google. Pripájajte prílohy z externého úložiska súborov a pripájajte súbory z jednotky Google.

10/2020
Widget Speedmeter

Widget Speedmeter

Nový typ widgetu - merač rýchlosti.

09/2020
Urobte

Urobte

Potrebujete sa pripojiť k ďalším službám, ako sú Slack, Google Sheets, Asana, Trello, Shopify a viac ako 750 ďalších služieb? Vytvorili sme pripojenie k najrozšírenejšej integračnej platforme Make. Prečítajte si viac.

09/2020
Verejný formulár

Verejný formulár

Teraz môžete povoliť verejný prístup ku každej tabuľke a zhromažďovať údaje verejne. Používatelia si môžu zobraziť formulár aj bez prihlásenia do aplikácie. Potrebujete zbierať údaje alebo napríklad vytvoriť kontaktný formulár a rozšíriť tak svoju webovú stránku? Údaje zadané používateľmi sa prirodzene uložia do danej tabuľky. V ponuke nastavení tabuľky vyberte možnosť "Publikovať formulár".

08/2020
Integrácia služieb Dropbox a OneDrive

Integrácia služieb Dropbox a OneDrive

Integrovali sme prepojenie so službami Dropbox a OneDrive. Pripojte prílohy z externého úložiska súborov a priložte súbory zo služby Dropbox alebo OneDrive.

07/2020
Predvolené triedenie údajov v tabuľke

Predvolené triedenie údajov v tabuľke

Nastavte stĺpec, podľa ktorého chcete predvolene triediť údaje. V nastaveniach tabuľky môžete túto možnosť nájsť v časti "Pokročilý používateľ".

06/2020

Komunitné fórum (FAQ)

Teraz máte možnosť prispieť svojimi postrehmi na webovú stránku komunity Tabidoo. Získajte radu alebo sami poraďte ostatným používateľom stránky Tabidoo.

06/2020

Rozširujeme Tabidoo multilanguage

Tabidoo teraz hovorí aj po španielsky, poľsky a nemecky.

05/2020
Predvolené triedenie údajov v tabuľke

Odosielanie e-mailových pozvánok

Pre každú aplikáciu môžete vybrať, či má posielať e-mailové pozvánky novo pridaným používateľom. V rozšírených nastaveniach aplikácie vyberte možnosť "E-mailová pozvánka pre používateľov pri zdieľaní aplikácie" V predvolenom nastavení sa pozvánky posielajú pre každú aplikáciu.

04/2020
Vytvorenie kópie tabuľky

Vytvorenie kópie tabuľky

Potrebujete jednoducho vytvoriť kópiu už existujúcej tabuľky? Teraz môžete vytvoriť novú tabuľku skopírovaním už existujúcej tabuľky na tri kliknutia.

03/2020
Maximálny počet položiek v grafe

Maximálny počet položiek v grafe

Potrebujete obmedziť počet položiek zobrazených v grafe? Nastavte maximálny počet položiek, ktoré sa zobrazia na osi X.

03/2020
Položka Markdown

Položka Markdown

Pripravili sme pre vás novú položku Markdown. Vytvárajte jednotné texty alebo dokumentáciu.

03/2020

Viacero hodnôt na osi Y

Potrebujete sledovať príjmy aj výdavky v jednom grafe? Vytvorte si vlastný zdroj údajov a na os Y pridajte viaceré hodnoty, ktoré potrebujete porovnať.

03/2020

Predvolená hodnota prvku

Nastavenie predvolenej hodnoty pre vybrané prvky vo formulári pri pridávaní nového záznamu. Túto funkciu nájdete v rozšírených možnostiach nastavení tabuľky.

02/2020
Zobrazenie obrázka v tabuľke alebo v zozname hodnôt

Zobrazenie obrázka v tabuľke alebo v zozname hodnôt

Kliknutím na obrázok v tabuľke alebo v zozname hodnôt otvoríte jeho náhľad. Na zobrazenie obrázka už nemusíte otvárať formulár. Prehliadač obrázkov tiež prešiel zmenou

02/2020
Pridanie predpony, prípony

Pridanie predpony, prípony

Pridanie vlastnej predpony, prípony k zobrazovaným hodnotám vo widgetoch.

02/2020
Vlastný widget zdroja údajov

Vlastný widget zdroja údajov

Neobmedzujte sa údajmi len z jednej tabuľky. Stiahnite si z rozšírenia vlastný zdroj údajov zo Šablón a vytvorte zdrojovú tabuľku z viacerých tabuliek.

01/2020

Nová verzia správ

Návrhár správ je teraz ešte lepší! Pravidelné e-mailové hlásenia - stiahnite si plánovač rozšírenia .

01/2020
Widgety

Widgety

Úplne prepracované nastavenia widgetov. Množstvo nových funkcií.

01/2020

Zapier - úprava, vymazanie

Vytvorenie plnohodnotného pracovného postupu. Pre vaše integrácie sme do Zapier pridali možnosť upravovať a odstraňovať záznamy.

01/2020
Kópia aplikácie - súkromné aplikácie v šablónach

Kópia aplikácie - súkromné aplikácie v šablónach

Potrebujete si vyhotoviť kópie žiadosti? Máte možnosť zverejniť svoju žiadosť ako súkromnú v Šablónach a potom ju znova stiahnuť. Takto si ľahko vytvoríte kópie svojej obľúbenej aplikácie.

12/2019
Odstránenie demo údajov

Odstránenie demo údajov

Stiahnite si aplikáciu zo Šablón vrátane demo údajov a plne si tak vyskúšajte Tabidoo. Demo údaje môžete kedykoľvek odstrániť a začať používať aplikáciu tak, ako ste si ju prispôsobili.

12/2019
Obrázky v rozbaľovacom zozname

Obrázky v rozbaľovacom zozname

Oživte nálepky v rozbaľovacom zozname vlastnými obrázkami.

12/2019
Dlhý text v zobrazení tabuľky

Dlhý text v tabuľke

Potrebujete zobraziť dlhý text v tabuľke? V predvolenom nastavení sa dlhý text v položkách "Text" a "Dlhý text" zobrazuje skrátene. Upravte nastavenia tak, aby sa v týchto položkách zobrazoval celý text.

11/2019
Automatická aktualizácia údajov

Automatická aktualizácia údajov

Pracujete v tíme s veľkým množstvom údajov a systém vás pri každej úprave záznamu iným používateľom neustále upozorňuje, že nemáte aktuálnu verziu? Pripravili sme pre vás jednoduchú funkciu, ktorá sleduje aktuálnosť údajov. Stačí zapnúť možnosť "Automatická aktualizácia" na tlačidle na aktualizáciu údajov.

11/2019
Integrácia Zapier

Integrácia Zapier

Potrebujete sa pripojiť k ďalším službám, ako sú Slack, Google Sheets, Asana, Trello, Shopify a viac ako 750 ďalších služieb? Vytvorili sme prepojenie s najrozšírenejšou integračnou platformou Zapier. Na pripojenie použite tento odkaz.

10/2019
Fulltext

Fulltext

Do stránky Tabidoo sme pridali fulltextové vyhľadávanie. Stačí napísať, čo hľadáte, a je to... Pokročilé filtre vám samozrejme zostávajú k dispozícii.

10/2019
Pridanie nového záznamu do vyhľadávania

Pridanie nového záznamu do vyhľadávania

Chýba vám vo vyhľadávaní záznam a musíte ho kvôli tomu pridať do inej tabuľky? Toto už neplatí! Odteraz môžete pridávať nové záznamy priamo do vyhľadávania kliknutím na "plus".

09/2019
Fulltext vo vyhľadávaní

Fulltext vo vyhľadávaní

Do vyhľadávania sme pridali fulltextové vyhľadávanie. Takto môžete jednoducho nájsť požadovaný záznam.

09/2019
Nový typ údajov - "Vypočítané pole"

Nový typ údajov - "Vypočítané pole"

Potrebujete automaticky sčítať hodnoty dvoch stĺpcov? Teraz to nie je žiadny problém! Uľahčí vám to nový dátový typ "Počítacie pole". V definícii tabuľky vyberte typ položky "Počítané pole" a vyberte, ktoré stĺpce sa majú vypočítať. Môžete si vybrať zo základných matematických operátorov (+ - * /). Výsledkom môže byť číslo alebo text. Vyhľadávanie v tabuľke sa potom správa podľa toho.

09/2019
Opravený filter pre zoznam hodnôt v definícii

Opravený filter pre zoznam hodnôt v definícii

To je užitočné vtedy, keď potrebujete, aby sa vo formulári zobrazil zoznam hodnôt len s určitými údajmi. Nastavte filter zoznamu hodnôt v definícii tabuľky. Napríklad na zobrazenie len aktívnych záznamov (podľa začiarknutej hodnoty Aktívne), nezaplatených faktúr alebo odoslaných objednávok.

08/2019

Typ údajov "Tag"

Teraz môžete svoje údaje označiť. Takto ich môžete lepšie sledovať.

08/2019
Kombinácia podmienok filtrovania s operátorom a/alebo

Kombinácia podmienok filtrovania s operátorom a/alebo

Pri filtrovaní viacerých položiek si teraz môžete vybrať, či chcete údaje obmedziť pomocou operátora "a" alebo "alebo".

08/2019

Oznámenia - Webhook

Rozširujeme oznámenia o Webhook!

08/2019

Obrázky v správach

Vytlačte si správy vrátane obrázkov. Vaše správy tak získajú úplne iný štýl 🙂

07/2019
Odpojenie prevzatých aplikácií od zdroja Šablóny

Odpojenie prevzatých aplikácií od zdroja Šablóny

Jednotlivé tabuľky prevzatých aplikácií je možné odpojiť od zdrojovej aplikácie Šablóny. Môžete tak meniť dátové typy tabuliek.

06/2019

Aktívne prepojenie URL

Nový typ údajov. Aplikácia zobrazí adresu URL v tabuľke ako aktívny odkaz, ktorý sa otvorí jednoduchým kliknutím.

06/2019

Štatistiky používania údajov

Štatistiky údajov o používaní budú prehľadne usporiadané a dostupné v profile používateľa.

06/2019

Tabidoo hovorí po taliansky

Tabidoo je teraz kompletne v taliančine.

05/2019

GDPR

Hoci za údaje na stránke Tabidoo sú zodpovední používatelia , my vám implementáciu GDPR uľahčíme. Ak ukladáte citlivé údaje používateľov, ktoré sa majú ľahko vymazať, môžete využiť funkciu GDPR v službe Tabidoo. Viac informácií o tom nájdete v našej nápovede.

05/2019

tlačidlo "Pozvať"

Zdieľanie aplikácií je teraz veľmi jednoduché. Môžete kliknúť na tlačidlo "Pozvať" v záhlaví každej aplikácie. Potom stačí zadať e-mailovú adresu používateľov, s ktorými chcete aplikáciu zdieľať. Nastavíte pre nich príslušné roly a po uložení týchto nastavení dostanú používatelia e-mailovú pozvánku. Pozvite svojich kolegov, zdieľajte údaje a efektívne spolupracujte.

04/2019
Typ údajov - Zoznam zaškrtávacích políčok (dynamické kontrolné zoznamy)

Typ údajov - Zoznam zaškrtávacích políčok (dynamické kontrolné zoznamy)

Užitočný dátový prvok, ktorý umožňuje dynamicky pridávať kontrolné hodnoty do formulára. Vytvorí sa tak zoznam úloh, ktoré možno následne zaškrtávať pri ich vykonávaní. Môžete tiež zobraziť, aké percento úlohy je dokončené.

04/2019

iCal - Upozornenia

Spolu s oznámením sa odošle aj iCal, aby bolo možné zobraziť udalosť v kalendári.

04/2019

Tabidoo hovorí francúzsky

Tabidoo je teraz kompletne vo francúzštine.

04/2019

API

Nové rozhranie API Tabidoo. Jednoduchá integrácia s aplikáciami tretích strán. Pripojte stránku Tabidoo k aplikáciám Make alebo Zapier. Viac informácií o API nájdete v časti APIARY.

03/2019

Kalendár - ďalší spôsob zobrazenia údajov

Plánujete stretnutia? Máte pevne stanovené termíny? V definícii tabuľky môžete nastaviť, ktorá položka kalendára označuje dátum od a ktorá dátum do. Potom uvidíte všetky údaje usporiadané v kalendári.

03/2019

Widgety - dynamické filtrovanie

Hodnoty widgetov možno dynamicky filtrovať na základe hodnôt zadaných vo filtroch tabuľky.

03/2019

Predvolené poradie údajov widgetu

Údaje možno zoradiť od najvyššej alebo najnižšej hodnoty.

03/2019

Karty Doollo

Aplikácia v štýle Trello. Táto aplikácia je určená najmä pre používateľov, ktorí importujú súbory Trello json. Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie na stránke Šablóny.

03/2019

Import súboru Trello (json)

Môžete jednoducho importovať json Trello. Umožnili sme jednoduchú migráciu údajov z Trello na Tabidoo.

02/2019

Pridanie avatarov do diskusií

Diskusie boli lepšie organizované. Pri každom príspevku sa teraz zobrazí avatar používateľa z jeho profilu.

02/2019

Zoznam aplikácií - rozlíšenie zdieľaných aplikácií

Každá zdieľaná aplikácia je identifikovaná používateľom, ktorý ju zdieľal. Túto informáciu nájdete v zozname aplikácií každej zdieľanej aplikácie v ľavom hornom rohu.

01/2019

Dashboard & Widgety

Vytvorte stránku dashboard s widgetmi. Najdôležitejšie údaje budú dobre usporiadané a na dosah ruky.

01/2019

Nová paleta farieb

Vytvorili sme novú paletu farieb pre aplikácie, tabuľky a nálepky.

12/2018

Tabidoo HELP

Všetky dôležité informácie teraz nájdete v nápovede.

12/2018

Zobrazenie zostáv v ponuke tabuľky

Vytvorte si vlastné správy. V tabuľke potom môžete zobraziť tlačidlo na jej tlač. Ako používateľ tak budete okamžite vedieť, čo tlačíte.

12/2018

Viacjazyčné aplikácie

Aplikácie a tabuľky možno vytvárať vo viacerých jazykoch. Podporujeme tieto jazyky: Jazyk: angličtina, francúzština, čeština, taliančina.

11/2018

Prepojenie na dokumenty - rozšírenie aplikácie

Rozšírenie "Prepojenie dokumentov", ktoré si môžete stiahnuť zo šablón, vám pomôže usporiadať dokumenty na jednom mieste. Používateľ má potom k týmto dokumentom prístup prostredníctvom odkazu v záhlaví aplikácie.

11/2018

Oznámenia - príjemcovia, napríklad To / Cc / Bcc

Nastavenie, či sa príjemcovia oznámenia zobrazia v poli Komu / Kópia / Slepá kópia.

10/2018

Viacnásobný výber záznamov v tabuľke + vymazanie

Vyberte viacero záznamov v tabuľke a jednoducho ich odstráňte. Týmto spôsobom je možné položky iba vymazať, nie upravovať.

10/2018

Relatívny dátum prvku date

Filtrovanie údajov je teraz oveľa jednoduchšie. Prvok dátum umožňuje filtrovať položky podľa relatívneho dátumu. Dnes / aktuálny týždeň / aktuálny mesiac. Keď posuniete relatívny dátum o určitú hodnotu, naznačíte tým, že chcete zobraziť napríklad údaje za posledný týždeň alebo údaje za posledné tri mesiace.

10/2018

Automatické overovanie pomocou Javascriptu

Automaticky overujeme napísaný kód Javascriptu. Takto nie je možné, aby aplikácia vyhodnotila kód pri jeho používaní ako nesprávny. Napr. v oznámeniach, v rozšírených nastaveniach tabuliek a pod.

09/2018

Automatické ukladanie šírky a poradia stĺpcov

Zamiešajte poradie stĺpcov v mriežke presne tak, ako potrebujete.

09/2018

Nové ikony pre aplikácie / tabuľky

Pridali sme nové ikony pre tabuľky a aplikácie. Takto je pre vás jednoduchšie na prvý pohľad rozpoznať, na čo slúži tabuľka alebo aplikácia.

09/2018

Zobrazenie karty - výber položiek

Vyberte, ktoré položky chcete na karte zobraziť. Tento výber sa premietne na všetky karty.

09/2018

Hopscotch

Stručný návod na použitie. Môžete ju zapnúť alebo vypnúť v používateľskom menu.

09/2018

Odosielanie oznámení - príjemcovia

V nastaveniach oznámení môžete teraz vybrať, kto bude dostávať oznámenia o zmenách:

  • používateľ, ktorý vytvoril záznam
  • autor poslednej zmeny
  • autor predchádzajúcej zmeny
  • všetkých používateľov v histórii záznamov
  • všetkých používateľov z registra používateľov (rozšírenie aplikácie)

Aplikáciu môžete tiež jednoducho povoliť alebo zakázať, čo znamená, že ju už nemusíte odstraňovať.

09/2018

Asistenčné pracovisko pre aplikácie

Ďalšia aplikácia, ktorá je k dispozícii na bezplatné používanie v našich šablónach Chýbajú vám tu niektoré položky? Jednoducho ich doplňte alebo nám pošlite e-mail a my vám aplikáciu upravíme.

09/2018

Plánovač úloh

Spolu s rozšírením NOTIFICATIONS si môžete zo šablón stiahnuť aj plánovač úloh. Umožní vám napríklad pravidelne odosielať hlásenia v určenom časovom období.

09/2018

Oznámenia - nové rozšírenia aplikácie

Nové rozšírenie na stiahnutie zo šablón a pridanie do aplikácie OZNÁMENIA. Informujte používateľov stránky Tabidoo o zmenách údajov.

09/2018

Vytvorenie vlastného zdroja údajov pre zostavy

Zo šablón si môžete stiahnuť rozšírenie s názvom "Zdroj údajov pre správy". Toto rozšírenie vám umožňuje vytvárať vlastné databázové dotazy v grafickom rozhraní. Vďaka tomu môžete spojiť údaje z viacerých tabuliek do jedného zdroja údajov a potom ich použiť v zostave.

08/2018

Zobrazenie údajov ako kariet (Zobrazenie kariet)

Teraz si môžete zobraziť údaje usporiadané nielen v tabuľke, ale aj ako karty. Využite to napríklad v aplikácii Správa úloh a zobrazte údaje ako tabuľu Kanban. Zobrazenia môžete prepínať na pravej strane nad tabuľkou.

08/2018

Opravená podmienka kde v Správach

Pri vytváraní používateľskej správy môžete nastaviť pevnú podmienku "kde", aby ste obmedzili vybrané údaje. Môžete tak vytvoriť zostavu, v ktorej môžete zobraziť napríklad prijaté faktúry so sumou vyššou ako 10 000 USD.

08/2018

Ikony nálepiek

Rozlíšenie vybraných hodnôt v tabuľke pomocou farieb a ikon vďaka vylepšeniu dátových prvkov Dropdown a Multichoice. Ku každej hodnote v týchto prvkoch môžete pridať ikonu a farbu. Všetko je možné nastaviť v definícii tabuľky.

08/2018

Nové ovládacie prvky Dropdown a Multichoice

Tieto nové ovládacie prvky vám uľahčia vytváranie formulárov. V dátovom prvku Rozbaľovací zoznam môžete definovať ľubovoľné hodnoty pre výber. Jednu z týchto hodnôt potom môžete vybrať. Dátový prvok Multichoice funguje na podobnom princípe. Rozdiel je v tom, že môžete vybrať viac ponúkaných hodnôt.

08/2018

Aplikácia na správu vozového parku

Vytvorili sme pre vás aplikáciu Správa vozového parku, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť z našich šablón.

08/2018

Úprava veľkosti obrázka v tabuľke

V definícii tabuľky - typ údajov môžete nastaviť náhľad obrázka a jeho veľkosť. Obrázok sa zobrazí ako malý/veľký kruh, štvorec alebo v pôvodných rozmeroch.