Μεταφράστηκε από deepl DeepL
DIGIT CORP s.r.o.

Patium | Žitavského 496, 156 00 Zbraslav

DIGIT CORP s.r.o.

Βοηθάμε τους πελάτες να διατυπώσουν τα οράματά τους με δομημένο τρόπο, να τα μετατρέψουν σε μετρήσιμους στόχους και να τα υλοποιήσουν μέσω προοδευτικών τεχνολογιών πληροφορικής

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής. Έχουμε εμπειρία στον εμπορικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση. Το δυνατό μας σημείο είναι η ικανότητά μας να συνθέτουμε την αρχιτεκτονική και τη διαχείριση της πληροφορικής, να σχεδιάζουμε και να παρέχουμε βέλτιστες λύσεις και να παρέχουμε Διασφάλιση Ποιότητας για να διασφαλίσουμε ότι κάθε έργο θα έχει καλή κατάληξη ...