Översatt av deepl DeepL
Connexa IT s.r.o.

Česká Bělá 364, 582 61 Česká Bělá

Connexa IT s.r.o.

Skapa möjligheter, lösa hinder

Vi översätter begrepp som digitalisering av företaget, digital omvandling, applikationsintegration, API:er och processautomatisering till ett begripligt språk. Ämnet digitalisering blir ett sätt att effektivisera din verksamhet, öppna vägen för innovation och hålla jämna steg med tiden och dina konkurrenter. Våra tjänster kommer att ge dig processförenkling, tids- och kostnadsbesparingar, omfattande information som är tillgänglig från hela företaget på ett och samma ställe.