Zabezpečení v Tabidoo

Zabezpečení bereme opravdu vážně. Chápeme, že bezpečnost je pro Vás zásadní. Každý skandál s cloudovým zabezpečením má negativní dopad na naše podnikání a Vaše vnímání bezpečnosti dat v cloudu.

Zálohy

Data zálohujeme na speciální dedikovaný záložní server (SSAE-16/SOC-2 compliant). Kombinujeme denní, týdenní, měsíční zálohy. V případě potřeby můžeme data obnovit až rok zpětně. Všechny zálohy jsou šifrovány jak na naší straně, tak na straně záložního serveru. Máme velmi přísné zásady pro obnovu záloh pro případ, že by to bylo potřeba.

24/7

Každá databáze a každý server je replikován do tří různých datových center. Jsou umístěny v různých geo lokacích, u různých poskytovatelů. Neexistuje možnost selhání aplikace. To znamená, že i když jeden ze serverů selže, dokonce i jeden z poskytovatelů, provoz přebírají ostatní servery. Váš systém bude fungovat stále stejným způsobem.

Hosting, bezpečnost dat

Používáme spolehlivé poskytovatele služeb, kteří mají certifikace SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001. Například AWS, Microsoft Azure atd. V individuálním plánu si můžete zvolit poskytovatele a podrobnosti o replikacích.

https://aws.amazon.com/compliance/programs/

https://azure.microsoft.com/en-in/overview/trusted-cloud/compliance/

SSL

Přenos dat mezi našimi servery a Vaším webovým prohlížečem je šifrován. Stejně tak komunikace mezi Vaším zařízením a našimi servery je chráněn pomocí 256-bit TLS šifrování.

Komplexní ochrana proti DDoS útokům

Webové stránky, aplikace a sítě - vše je chráněno díky cloudflare 30 Tbps globální cloudové sítí.

Zabezpečení aplikace

Každá aplikace je chráněna uživatelským jménem a heslem. Pouze vlastník aplikace a pozvaný uživatel s potvrzeným e-mailem má přístup k datům v aplikaci. Neexistuje způsob, jak načíst data z aplikace, ke které nemáte oprávnění. Máme velmi podrobná uživatelská práva. Tato práva můžete nastavit dokonce i na úrovni záznamu.

Data audit

Každá změna záznamu je sledována a uložena v systému. I v případě, že používáte FREE plán se 14ti denní historií záznamu, systém ukládá celou historii změn. Včetně toho, kdo a kdy data změnil.

Ochrana osobních údajů

Vaše data jsou pouze Vaše. Neprodáváme ani nijak jinak neposkytujeme žádné informace, které nám byly svěřeny. Jsme plně v souladu s GDPR. Máme velmi silnou podporu pro implementaci GDPR pro Vás a Vaše aplikace/data.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení v Tabidoo, prosím kontaktujte nás.